KONTAKT Z NAMI

PROHIL
ul. Chabrowa 1/3
63-004 Tulce
NIP 777-113-50-32
Regon : 300338379

PROHIL – magazyn hala C1
ul. Kobylnicka 52
62-007 Biskupice Bugaj

www.prohil.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Rafał Promiński
Dyrektor Operacyjny

e-mail: prohil@prohil.pl
Tel: +48 606 138 038

MAGAZYN BUGAJ
Tel. 61 897 76 17
Tel. 61 897 76 18

ul. Kobylnicka 52
62-007 Bisupice Bugaj

line2